Jesteś tutaj: Oferta

Oferta

 

      Firma Bhp-Mat oferuję wysokiej jakości usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalizujemy się w szkoleniach wstępnych i okresowych, obsługujemy zarówno małe przedsiębiorstwa jak i większe zakłady pracy zatrudniające do 100 pracowników, współpracujemy z branżą handlowo-spożywczą, budowlaną, logistyczną,w których pełnimy obowiązki w ramach zewnętrznej służby BHP. Obszar Naszych działań to województwo mazowieckie, a przede wszystkim powiat piaseczyński, grójecki, pruszkowski, grodziski, żyrardowski.

 

 

 

Szkolenie BHP Wstępne 

 

       Jednym z podstawowych obowiazków ciążących na pracodawcy jest przeszkolenie pracowników przed dopuszczeniem do pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie ( art.2373 k.p.).

      Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje Pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą jednostka organizacyjna uprawniona do działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie ramowych programów szkolenia. 

      Programy szkolenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

     Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu wg programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuję: 

 • szkolenie wstępne ogólne - ,, instruktaż ogólny'' - prowadzi pracownik służby bhp, czas trwania 3 godz. lekcyjne
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy - ,, instruktaż stanowiskowy" - pracodawca, osoba kierująca pracownikami - czas trwania - 8 godz. lekcyjnych,

Instruktaż ogólny odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy: 

 • nowo zatrudnieni pracownicy,
 • studenci odbywajacy u pracodawcy praktyki, 
 • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu 

 

Szkolenia BHP Okresowe 

 

     Szkolenie okresowe ma na celu aktualizacji i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie. 

    Szkolenie okresowe odbywają wszyscy pracownicy zakładu pracy również pracodawca!  

Szkolenie okresowe odbywają: 

 • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, a w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści, 
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 • pracownicy inzynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urzadzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 • pracownicy administarcyjno-biurowi i inni,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 

Czasokresy szkoleń okresowych BHP: 

 

 

 

Usługi Bhp

 

 • Szkolenia wstępne,
 • Szkolenia okresowe,
 • Opracowywanie oceny ryzyka na stanowisku pracy,
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • Aznaliza stanu Bhp w zakładzie pracy zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Nadzór BHP w ramach stałej współpracy
 • Jednorazowe zlecenia - wykonywanie konkretnych zadań zleconych przez klienta,

   

Zapraszamy do współpracy placówki usługowe, handlowo-usługowe ( sklepy, stacje paliw, restauracje, markety spożywcze) oraz zakłady produkujące żywność spożywczą( również możliwość zanieczyszczenia produktu i środki zapobiegania) , gdzie środki ochrony indywidualnej oraz analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli HCCP muszą stać na najwyższym poziomie.  

 

 

 

 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!