Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej w siedzibie Klienta

Program szkolenia:

Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce

Zagrożenia pożarowe w obiekcie

Obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom

Zasady postępowania podczas pożaru, akcji gaśniczej

Ewakuacja ludzi i mienia:

  • Wiadomości ogólne
  • Warunki
  • Zasady postępowania
  • Znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej

Podręczny sprzęt gaśniczy - rodzaje, zasady obsługi

Zajęcia praktyczne z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego

Podczas szkolenia uczestnicy poznają rodzaje źródeł zapłonu, właściwości materiałów palnych, przyczyny pożarów, wykrywanie pożarów. Budowę, użytkowanie i rozmieszczenie sprzętu pożarniczego, budowę i użytkowanie stałych instalacji gaśniczych. Sposoby walki z pożarem oraz środki gaśnicze.

Zapraszamy do kontaktu.

Zespół BHP-MAT.

szkolenie w zakresie ochrony przeciwpozarowej w siedzibie klienta

                   
Zadzwoń: 502-167-471 call